Μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νομική σημείωση

  1. Ο δικτυακός τόπος www.motionbuscard.org.cy και όλα τα περιεχόμενά του έχουν δημιουργηθεί και ανήκουν στο Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό τον Ιστότοπο προστατεύονται από τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, λογισμικού και εμπορικών σημάτων και συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα για δικούς σας ιδιωτικούς ή οικιακούς σκοπούς.

  2. Το λογότυπο:


    Λογότυπο


    Είναι το επίσημο λογότυπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για χρήση στο Σύστημα Τηλεματικής Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών στην Κύπρο. Οποιαδήποτε χρήση του λογότυπου αυτού δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Στόχος του έργου είναι η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας με τη χρήση λεωφορείων και η εξάλειψη των προβλημάτων στις βασικές υποδομές δημόσιων μεταφορών.


Λογότυπο

Προϋπολογισμός έργου: €8m
Συνεισφορά του Ταμείου Συνοχής: 85%


Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2021
EU Cyprus Structural Funds