Μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τελευταία Αναθεώρηση: Ιανουάριο 2021

Το Νέο Ηλεκτρονικό Εισιτήριο στη Κύπρο:

Τι πρέπει να γνωρίζουμε:

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων σε συνεργασία με τις Εταιρείες Δημοσίων Μεταφορών της Κύπρου έχει εφαρμόσει από το 2018 την χρήση Ηλεκτρονικού Εισιτήριου.

Όλα τα χάρτινα εισιτήρια, και χάρτινες κάρτες έχουν αντικατασταθεί με:

 • Χάρτινο Εισιτήριο μίας Διαδρομής

  Εκδίδεται μόνο Ενώπιον του Πελάτη από την Μηχανή Οδηγού

  Ticket

  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2018

  1. Χάρτινο μίας διαδρομής Εκδίδεται στο λεωφορείο, πάντα ενώπιον του πελάτη, με καταβολή του αντίστοιχου ποσού στον οδηγό, με μέγιστη χρέωση €2.00. Δεν επιτρέπει μετεπιβίβαση.

  Εισιτήρια μίας Διαδρομής ισχύουν:

  • όλες τις μέρες μεταξύ: 04:00-21:00

  Μεταξύ ωρών 21:01–03:49 εκδίδεται αντίστοιχο βραδινό χάρτινο εισιτήριο μίας διαδρομής με μέγιστη χρέωση €3.50.

  Για Υπεραστικές Υπηρεσίες ισχύει χρέωση ανάλογα με τη διαδρομή. Η ελάχιστη χρέωση είναι €3.00.

  Δύναται να εκδίδονται και Ημερήσια Χάρτινα Εισιτήρια στο λεωφορείο με καταβολή του αντίστοιχου ποσού στον οδηγό.


 • Χάρτινη Έξυπνη Κάρτα – Διαθέτει Αριθμό Μονών Διαδρομών – Δεν Επαναφορτίζεται

  Ticket

  ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ 2020

  2. Χάρτινη Έξυπνη Κάρτα πολλαπλών διαδρομών: πωλείται στο λεωφορείο για περιορισμένο αριθμό διαδρομών (4), με καταβολή του αντίστοιχου ποσού στον οδηγό. Για κάρτες φορτισμένες με μεγαλύτερο αριθμό διαδρομών (8, 10, 20, 40), επισκεφτείτε τα κατά τόπου σημεία πώλησης.

  Μέγιστη χρέωση για κάθε εισιτήριο μίας διαδρομής €2.00. Μετατρέπεται σε Ημερήσιο αυτόματα με την χρήση τεσσάρων εισιτηρίων μίας διαδρομής.

  Για Υπεραστικές Υπηρεσίες ισχύει χρέωση ανάλογα με τη διαδρομή. Η ελάχιστη χρέωση είναι €3.00.

  Επιτρέπει μέχρι 2 μετεπιβιβάσεις εντός 60 λεπτών από την πρώτη ακύρωση χωρίς πρόσθετη χρέωση.

  Στην Κάρτα μπορούν επίσης να φορτωθούν οι εξής τίτλοι περιόδου με τις εξής μέγιστες χρεώσεις:
  - 2-Ημέρες - €13.00
  - 3-Ημέρες - €19.50
  - 7-Ημέρες - €35.00
  - 30-Ημέρες - €70.00

  Ηλεκτρονικά Εισιτήρια μίας Διαδρομής φορτισμένα στην Χάρτινη Έξυπνη Κάρτα όλες τις μέρες και όλες τις ώρες υπηρεσίας.

  Πωλείται σε όλες τις Επαρχίες της Κύπρου (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Ελεύθερη Περιοχή Αμμοχώστου), και ισχύει μόνο για την υπηρεσία της επαρχίας που αγοράζεται.

  Η κάρτα ισχύει 6μήνες από την έκδοση για πρώτη ακύρωση. Προσφέρονται πρόσθετοι 6 μήνες από την πρώτη ακύρωση για χρήση όλων των εισιτηρίων. Δεν επιστρέφονται λεφτά σε περίπτωση μη χρήσης των εισιτηρίων εντός των πιο πάνω χρονοδιαγραμμάτων.


 • Ανώνυμη Πλαστική Έξυπνη Κάρτα - Επαναφορτίζεται

  Ticket

  ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΟ ΜΑΪΟ 2018

  3. Ανώνυμη Πλαστική Έξυπνη Κάρτα - επαναφορτίζεται: Πωλείται στα κατά τόπου σημεία πώλησης με καταβολή ποσού μέχρι €2.00. Δεν διατίθεται σε άτομα που επιθυμούν να δικαιούνται εκπτώσεις.

  Φορτίζεται με:


  • Εισιτήρια περιόδου 7ημερών ή 30ημερών τα οποία ισχύουν από την ημερομηνία πρώτης ακύρωσης, η οποία πρέπει να είναι εντός 6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

   Ισχύουν οι εξής μέγιστες χρεώσεις:
   - 7-Ημέρες - €35.00
   - 30-Ημέρες - €70.00

   Για Υπεραστικές Υπηρεσίες ισχύει χρέωση ανάλογα με τη διαδρομή.

   Τα Εισιτήρια Περιόδου Ισχύουν όλες τις μέρες και όλες τις ώρες υπηρεσίας.

   Κάθε κάρτα μπορεί να φέρει ταυτόχρονα μέχρι 3 εισιτήρια περιόδου, από οποιαδήποτε από τις εταιρείες δημόσιων μεταφορών στη Κύπρο που καλύπτουν τις περιοχές Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου και τις Υπεραστικές διακινήσεις.

  • Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΙΟΥΝΙΟ 2019 - μέγιστο ποσό φόρτισης €50. Σε κάθε ακύρωση αφαιρείται αντίστοιχο ποσό μίας διαδρομής. Επιτρέπει μέχρι 2 μετεπιβιβάσεις εντός 60 λεπτών από την πρώτη ακύρωση χωρίς πρόσθετη χρέωση. Όρια μέγιστης χρέωσης για Ημερήσιο, Εβδομαδιαίο και Μηνιαίο δεν εφαρμόζονται με την τακτική χρήση στις ανώνυμες πλαστικές κάρτες.

  Δεν επιστρέφονται λεφτά ή εισιτήρια σε περίπτωση απώλειας, κακής λειτουργίας της κάρτας ή μη χρήσης. Η υπηρεσία αυτή διατίθεται μόνο στις Εγγεγραμμένες κάρτες.

  Για μετατροπής της κάρτας σε «ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ» επισκεφτείτε τα επιτόπου γραφεία πώλησης. Απαιτείται η προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου ως αποδεικτικό στοιχείο.

  Για «ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ» κάρτες, σε περίπτωση απώλειας ή κακής λειτουργίας της κάρτας, επιστρέφονται τα λεφτά ή τα είδη εισιτήριων σε ισχύ σε άλλη έξυπνη κάρτα με μέγιστη χρέωση €5.00 για κάλυψη του διαχειριστικού κόστους και αξία της κάρτας.

  Μπορείτε να κατέχετε περισσότερες από μία Ανώνυμες Πλαστικές Έξυπνες Κάρτες.


 • Προσωποποιημένη Πλαστική Έξυπνη Κάρτα – Επαναφορτίζεται

  Ticket

  ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΟ ΜΑΪΟ 2018

  4. Προσωποποιημένη Πλαστική Έξυπνη Κάρτα - επαναφορτίζεται: Εκδίδεται με μέγιστη χρέωση €5.0 στα κατά τόπου σημεία πώλησης και διατίθεται και για άτομα που δικαιούνται εκπτώσεις. Απαιτείται η προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου ως αποδεικτικό στοιχείο, και όπου εφαρμόζεται, αντίστοιχη ταυτότητα δικαιούχου για εκπτώσεις (Μαθητή, Φοιτητή, Λήπτη Επιδόματος, Συνταξιούχου κτλ). Γίνεται λήψη φωτογραφίας σας και εκτυπώνεται στην κάρτα.

  Φορτίζεται με:

  • Εισιτήρια περιόδου 7ημερών ή 30ημερών και 365ημερών τα οποία ισχύουν από την ημερομηνία πρώτης ακύρωσης, η οποία πρέπει να είναι εντός 6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

   Ισχύουν οι εξής μέγιστες χρεώσεις:
   - 7-Ημέρες - €25.00
   - 30-Ημέρες - €50.00
   - 365-Ημέρες - €500.00

   Τα Εισιτήρια Περιόδου Ισχύουν όλες τις μέρες και όλες τις ώρες υπηρεσίας.

   Κάθε κάρτα μπορεί να φέρει ταυτόχρονα μέχρι 3 εισιτήρια περιόδου, από οποιαδήποτε από τις εταιρείες δημόσιων μεταφορών στη Κύπρο που καλύπτουν τις περιοχές Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου και τις Υπεραστικές διακινήσεις.

  • Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ - μέγιστο ποσό φόρτισης €50. Σε κάθε ακύρωση αφαιρείται αντίστοιχο ποσό μίας διαδρομής. Επιτρέπει μέχρι 2 μετεπιβιβάσεις εντός 60 λεπτών από την πρώτη ακύρωση χωρίς πρόσθετη χρέωση. Όρια μέγιστης χρέωσης για Ημερήσιο, 7ημερών και 30ημερών εφαρμόζονται αυτόματα με την τακτική χρήση σε Παγκύπρια βάση.
   Ισχύουν οι εξής μέγιστες χρεώσεις στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι για Παγκύπρια διακίνηση:
   - Ημερήσιο - €20.00
   - 7-Ημέρες - €100.00
   - 30-Ημέρες - €300.00

   Σε περίπτωση απώλειας ή κακής λειτουργίας της κάρτας, επιστρέφονται τα λεφτά ή τα είδη εισιτήριων σε ισχύ σε άλλη έξυπνη κάρτα με χρέωση €5.00 για κάλυψη του διαχειριστικού κόστους.

   Δεν επιστρέφονται λεφτά σε περίπτωση μη χρήσης των εισιτηρίων.

   Μπορείτε να κατέχετε μόνο μία Προσωποποιημένη Πλαστική Έξυπνη Κάρτα.

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Στόχος έργου η προώθηση βιώσιμης κινητικότητας με τη χρήση λεωφορείων και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δημόσιων μεταφορών.


Λογότυπο

Προϋπολογισμός Έργου: €8εκ.

Συνεισφορά Ταμείου Συνοχής: 85%
EU Cyprus Structural Funds